Místní šetření

K vyhotovení znaleckého posudku je vždy nutné osobní místní šetření znalce. Termín místního šetření je dohodnut podle časových možností znalce a objednatele znaleckého posudku. U nemovitostí, do kterých je potřebné zajistit přístup, je nutná přítomnost objednatele, nebo jeho odpovědného zástupce, který přístup zajistí. Dopravu na místní šetření si znalec zajišťuje vždy sám, služebním autem, protože převáží měřící pomůcky, záznamové pomůcky, pomocné vybavení a nářadí a kancelářské vybavení. Znalecká kancelář nezajišťuje dopravu objednatele na místní šetření, protože není k přepravě těchto osob vybavena potřebnou licencí ani pojištěním. Doba místního šetření závisí na rozsahu a složitosti zkoumaných věcí. Pokud to posouzení vyžaduje, jsou při místním šetření prováděny sondy do konstrukcí.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.