Vyhotovení a předání znaleckého posudku

Znalecký posudek je vyhotoven v souladu s uzavřenou dohodou nebo smlouvou. Předání hotového znaleckého posudku a zapůjčených podkladů je obvykle provedeno doporučenou poštou na adresu objednatele. V zásilce je přiložena faktura. Na přání objednatele je možné vyzvednout si znalecký posudek osobně přímo ve znalecké kanceláři. Pokud nám sdělíte e-mail adresu, bude Vám znalecký posudek v kompletním provedení, včetně potvrzení, všech příloh a fotogokumentace, zaslán také v elektronické podobě na Vaší e-mail adresu a budete potom mít možnost kdykoliv si vytisknout libovolné množství kopií znaleckého posudku.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.